İçeriğe geç

Ömer AYAZ Yazılar

Öne Çıkan Yazı
Öne Çıkan Yazı

PHP Nedir?

PHP, Personal Home Page (Kişisel Ana Sayfa) kelimelerinin kısaltması olan ve günümüzde web programlamada en çok kullanılan dillerden biridir. 1994 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilen…

C# setting.ini kullanımı

Setting.ini [Database]Server=localhostPort=3306Database=mydatabaseUser=rootPassword=123456 C# kodu using System;using System.Collections.Generic;using System.IO; class Program{static void Main(string[] args){string iniFilePath = “settings.ini”; // .ini dosyasını okuma Dictionary<string, Dictionary<string, string>> settings =…

Php PDF yapma

PHP ile PDF oluşturmak için genellikle TCPDF, FPDF, veya mpdf gibi kütüphaneler kullanılır. İşte basit bir örnek: require_once(‘tcpdf/tcpdf.php’); $pdf = new TCPDF(); $pdf->AddPage(); $pdf->SetFont(‘Arial’, ‘B’,…