İçeriğe geç

Kategori: Yazılım

PHP Nedir?

PHP, Personal Home Page (Kişisel Ana Sayfa) kelimelerinin kısaltması olan ve günümüzde web programlamada en çok kullanılan dillerden biridir. 1994 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilen…

C# setting.ini kullanımı

Setting.ini [Database]Server=localhostPort=3306Database=mydatabaseUser=rootPassword=123456 C# kodu using System;using System.Collections.Generic;using System.IO; class Program{static void Main(string[] args){string iniFilePath = “settings.ini”; // .ini dosyasını okuma Dictionary<string, Dictionary<string, string>> settings =…

Php PDF yapma

PHP ile PDF oluşturmak için genellikle TCPDF, FPDF, veya mpdf gibi kütüphaneler kullanılır. İşte basit bir örnek: require_once(‘tcpdf/tcpdf.php’); $pdf = new TCPDF(); $pdf->AddPage(); $pdf->SetFont(‘Arial’, ‘B’,…