İçeriğe geç

Kategori: PHP

PHP Nedir?

PHP, Personal Home Page (Kişisel Ana Sayfa) kelimelerinin kısaltması olan ve günümüzde web programlamada en çok kullanılan dillerden biridir. 1994 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilen…

Php PDF yapma

PHP ile PDF oluşturmak için genellikle TCPDF, FPDF, veya mpdf gibi kütüphaneler kullanılır. İşte basit bir örnek: require_once(‘tcpdf/tcpdf.php’); $pdf = new TCPDF(); $pdf->AddPage(); $pdf->SetFont(‘Arial’, ‘B’,…

Php replace örneği

PHP’de Türkçe karakterleri değiştirmek için str_replace() veya strtr() gibi fonksiyonlar kullanılabilir. Örneğin:$text = “Türkçe karakterleri değiştirme”; $degistirilmisText = str_replace(array(‘ı’, ‘İ’, ‘ğ’, ‘Ğ’, ‘ü’, ‘Ü’, ‘ş’,…